• 1

Εκδοτήρια Λάρισας

Επαφή

Διεύθυνση:
Γεωργιάδου και Ολύμπου 1 Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410 537777

Τηλεομοιοτυπία: 2410 254.281

http://www.ktellarisas.gr/