• 1
 • 2
 • 3

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορίεων

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορείων από και προς Πανεπιστήμιο.

 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 • 8:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 9:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 10:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 11:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 12:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 13:45 ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 •  14:45 ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 15:45 ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 16:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 17:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 18:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 19:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • 20:45 ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΓΡΕΒΕΝΑ

 

 • 9:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 10:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 11:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 12:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 13:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 14:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 15:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ
 • 16:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ
 • 17:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 18:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 18:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 20:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ
 • 21:15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΛΙΟ  ΚΤΕΛ