• 1
  • 2
  • 3

Μεταβολή Δρομολογίων

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ ΑΠΟ ΤΡΊΚΑΛΑ- ΓΡΕΒΕΝΆ ΤΩΝ 10:30 ΑΠΌ 01/02/2017ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΚΆΘΕ ΔΕΎΤΕΡΑ -ΤΕΤΆΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ -ΚΥΡΙΑΚΉ.

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ ΑΠΌ ΤΡΊΚΑΛΑ- ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ- ΓΡΕΒΕΝΆ 13:30 ΚΑΙ 14:15 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ ΑΠΟ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΩΝ 10:00 ΑΠΌ 01/02/2017ΘΑ

ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ

 

 

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ ΑΠΌ ΓΡΕΒΕΝΑ -ΚΑΛΑΜΠΆΚΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ 14:30  ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΚΆΘΕ ΔΕΎΤΕΡΑ -ΤΕΤΆΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ -ΚΥΡΙΑΚΉ