• 1
  • 2
  • 3

Τιμοκατάλογος

ΑΘΗΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%  ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ισχύει για 6 μήνες)
36,40€ 18,20€ 27,30€ 65€

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
6,60€

3,30€

5,00€

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
8,50€ 4,20€ 6,40€

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
10,70€ 5,30€ 8,00€

ΛΑΜΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
17,90€ 9,00€ 13,40€

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%  ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ισχύει για 6 μήνες) ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
16,60€ 8,30€ 12,50€ 30€ 26€

ΒΕΡΟΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
10,30€ 5,20€ 7,80€

ΛΑΡΙΣΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ισχύει για 6 μήνες)
15,30€ 7,60€ 11,50€ 30€

ΔΕΣΚΑΤΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
6,60€ 3,30€ 4,90€

ΚΟΖΑΝΗ

OΛΟΚΛΗΡΟ EΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
5,70€ 2,90€ 4,30€

ΜΠΑΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
3,40€ 1,70€ 2,50€

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
12,90€ 6,50€ 9,70€